Būvuzraudzība

Konsultācijas projekta stadijā kā arī celtniecības gaitā. Apspriežamie jautājumi: rekonstrukcija, restaurācija, siltināšana, ventilācijas sistēmas, logi, durvis, jumta konstrukcijas, pamati, pagrabi, būvtehnikas izmantošana, būvdarbu norise, teritorijas labiekārtošana, darba drošība un citi ar būvniecību saistītie darbi.

 

Kas ir Būvuzraugs un kā labā tas strādā?

 

Būvuzraugs faktiski ir pasūtītāja pilnvarotā persona attiecībās ar būvētāju, pārbaudot, vai darbi tiek veikti saskaņā ar līgumsaistībām un parakstot aktus par izpildīto darbu veikšanu. Būvuzraudzības mērķis ir kontrolēt pasūtītāja interešu un tiesību ievērošanu būvniecības laikā. Būvuzraugs seko līdzi tehniskām niansēm. Par būvniecības etapiem būvuzraugs veic ierakstus būvniecības žurnālā.

 

Definīcija: Sertificēta persona, kas būves īpašnieka, pasūtītāja vai finansētāja interesēs pārrauga būvniecības gaitu un tās atbilstību līgumam, būvprojektam, būvnormatīviem un likumiem.

 

Par uzņēmumu

Kontaktinformācija

Projekti

SIA "Plastik" ir būvuzņēmums, kas būvē, remontē un renovē ar augstu kvalitāti, gan dzīvojamās mājas, ciematus, industriālās ēkas un individuālus objektus, turklāt par konkurentspējīgām cenām...  Lasīt vairāk

Abula iela 1, Valmiera, LV - 4201

29222393  - Kontakttālrunis

23203595  - Grāmatvedība

plastik projekti galerija

2017 @ plastik.lv